Regülasyon nedir, ne demek? Regülasyon nasıl olur?

Regülasyon, düzenleme ve ayarlama anlamına gelir. Devletin ekonomiye direkt olarak müdahale ettiği iktisat politikası araçlarından biri olarak bilinir.

Düzenlemeler; ülkelerin içinde bulundukları duruma, sektöre ve tarihsel süreçlere bağlı olarak farklı şekillerde yapılabilir.

Regülasyon uygulamaları devletler tarafından düzenleyici bir unsur olarak kullanılır. Bu düzenlemeler finansal kurumların yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerle desteklenir.

Kriz dönemlerinde benzer süreçlerin oluşmasına engel olan politikalar uygulanabilir. Bunun sonucunda daha istikrarlı bir ekonomik sistemin oluşması öngörülür.

REGÜLASYON NASIL OLUR?

Regülasyon, geniş bir alanda etkili olan kavramlardandır. Toplumda yaşayan bireylerin refahının artırılmasına yönelik çalışmaları kapsar. Piyasa başarısızlıklarını önlemek için pazara farklı şekillerde etki eder.

Regülasyonun amacı, eksik rekabetin önlenmesi ve piyasanın işlerlik kazanmasıdır. Finansal sistemi düzenleyen kurallar, bir bütün olarak tüketicilerin de korunmasını sağlar. İşletmelerin büyümek ve gelişmek için belirlenen kurallar dâhilinde hareket etmesi gerekir.

Devletin piyasadaki güveni koruması ve sermaye miktarının yükselmesini sağlaması çeşitli düzenlemeler sayesinde mümkün olur. Bunlar aracılığıyla mali sistem güçlenir ve ülke ekonomisi kalkınır.

Regülasyon, istenmeyen faaliyetleri önlemeye de yarar. Aynı zamanda bu faaliyetleri istenen davranışlar hâline dönüştürmek için de kullanılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x