İçişleri Bakanlığı, Eski Muğla Valisi Tavlı hakkındaki soruşturma talebine izin vermedi, MUÇEP karara itiraz etti

İçişleri Bakanlığı, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Gökova Meclisi’nin açtığı davada Akyaka’ya yapılması planlanan çevre yolu projesi için dönemin Muğla Valisi Orhan Tavlı ve AKP’li Ula Belediye Başkanı Özay Türkler hakkındaki soruşturma talebine izin vermedi. Bölge halkı, Danıştay’a başvurarak bakanlığın kararına itiraz etti.

Muğla Valiliği’nin internet sitesinde 11 Aralık 2021 tarihinde Muğla Valisi Tavlı, Ula Kaymakamı Baha Başçelik

Vali Orhan Tavlı, kendisi hakkındaki suç duyurusunu kendi kendine incelemişti

Anka’da yer alan habere göre MUÇEP üyeleri, 5 Nisan 2022 tarihinde Muğla Valiliği ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. MUÇEP üyelerinin suç duyurusu ile ilgili MUÇEP Gökova Meclisi Eş Sözcüsü Serdar Denktaş, 2 Kasım 2022’de yaptığı açıklamada, gelen cevaplarda sadece Orman Bölge Müdürlüğü’nde çalışan iki kişi hakkında inceleme yapıldığını, Vali Orhan Tavlı ile ilgili herhangi bir inceleme yapılmadığının belirtildiğini söylemişti. Denktaş, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’da hakkında suç duyurusunda bulunulan memurlarla ilgili incelemenin ancak üstleri tarafından yapılabileceğinin açıkça belirtildiğine dikkat çekmişti. MUÇEP, Vali Orhan Tavlı’nın kendisi hakkındaki suç duyurusunu da kendi kendine incelediğini ve bunun da usule aykırı olduğunu belirterek İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz etmişti.

Bölge İdare Mahkemesi kararı kaldırmıştı

İzmir Bölge İdare Mahkemesi de itiraza ilişkin 24 Ocak’ta aldığı kararlarla Muğla Valiliği’nin suç duyurusu üzerine aldığı kararı kaldırmıştı. Mahkemenin kararında, “Muğla Valisi’nin de şikayet kapsamında olduğu ve aynı makamın itiraza konu kararı imzaladığı görülmekte olup buna göre, muhatap tutulduğu iddialar hususunda diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma iznine dair idari tasarrufta bulunmasının objektifliğe uygunluk taşımadığı ve bu durumun kabul edilemeyeceği açıktır” denilmişti. Daha sonra karar bozularak soruşturma dosyası İçişleri Bakanlığı’na gönderilmişti.

İçişleri Bakanlığı da soruşturma izni vermedi

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 8 Ağustos 2023’te bakanlığa gönderdiği yazıda, dönemin “Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Ula Belediye Başkanı Özay Türkler hakkındaki iddialarla ilgili ön inceleme başlatılmasını gerektirecek bir durumun bulunmadığı” gerekçesiyle ihbar ve şikayetin işleme konulmaması talep edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın olur verdiği yazıda, “Söz konusu yolun; yaz aylarında ve sadece trafik sıkışıklığında alternatif olarak kullanılmak üzere Vali Orhan Tavlı’nın Muğla ilindeki görevine başlamasından 3 ay önce Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Ula Belediyesine 17.03.2020 tarihli protokolle devredildiği, iddia edildiği gibi 18-20 metre genişliğinde bir otoyol güzergahı olmadığı anlaşıldığından, yapılacak herhangi bir işlemin olmadığı kanaat ve sonucuna varılmıştır. Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Ula Belediye Başkanı Özay Türkler hakkındaki iddialarla ilgili ön inceleme başlatılmasını gerektirecek bir durumun bulunmadığı anlaşıldığından, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Danıştay’a itiraz yolu açık olmak üzere ‘ihbar ve şikayetin işleme konulmamasını’ tensiplerinize arz ederim” denildi.

Bölge halkı, Danıştay’a itiraz etti

Bölge halkı da Danıştay’a başvurarak bakanlığın kararına itiraz etti. MUÇEP Gökova Meclisi’nden itiraza ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Keşif yapılmadan, raporu alınmadan, orman envanteri araştırılmadan, kesilen ağaçların net olarak tespiti yapılmadan karar verilemez. Bu durum verilen kararın bozulmasını gerektiren bir husustur. Ayrıca İmar Planında olmayan bir yol inşaatı İmar Kanunu’na da aykırıdır. İmar ve şehir planlama açısından da bilirkişi incelemesi gereklidir. Suç duyurusu sonucunda otoyol projesinin devam ettirilmedi ve imalatın yarım bırakıldı ancak yasaya aykırı olarak başlatılan bu proje çalışması sırasında kesin korunacak hassas alan statüsündeki ormanda çok sayıda ağaç kesildi, doğal peyzaj bozuldu ve ekosisteme zarar verildi. Bölge İdare Mahkemesi’nin soruşturmaya yer olmadığı kararını tüm memurlar yönünden bozduğu, ancak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan soruşturmanın Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri hakkındaki karar sanki kesinleşmiş gibi sadece vali ve belediye başkanı ile sınırlı tutulması usule ve esasa aykırıdır. Sonuç olarak, adı geçen kamu görevlileri hakkında verilen ‘ihbar ve şikayetin işleme konulmaması’ kararının kaldırılmasını, soruşturmanın Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nü ve Vali Orhan Tavlı’dan önceki dönem valilik yetkililerini de kapsayacak şekilde genişletilerek işleme konulmasını talep ediyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x